Doktoranci, menu sekcji


Wydziałowa Rada Doktorantów:

  1. Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów: mgr Anna Siwirska

Członkowie:

  1. mgr Agata Balińska
  2. mgr Łukasz Dutka
  3. mgr Wojciech Figiel
  4. mgr Dominik Kudła
  5. mgr Alicja Maliszewska
  6. mgr Martyna Sienkiewicz
  7. mgr Jewgienija Żejmo

Delegaci doktorantów do Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej:

  1. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, doktorantów w Radzie Wydziału reprezentuje Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.